Privacyverklaring

Privacy Statement

Roelofsen agf  hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Roelofsen is onderdeel van Xari holding b.v., gevestigd aan de Bemmelse weg 81d 6662 PE te Elst , ingeschreven onder handelsregisternummer 09110526. Roelofsen horeca groothandel B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Roelofsen account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Roelofsen persoonsgegevens?

Roelofsen verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Roelofsen Bijvoorbeeld indien u:


• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
• inlogt op uw Roelofsen account of via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Roelofsen
• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met Roelofsen kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• per e-mail;
 

Welke persoonsgegevens verzamelt Roelofsen?

Roelofsen verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Roelofsen bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.roelofsenbv.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media).
• Gegevens van sollicitanten (bijvoorbeeld geboortedatum en - plaats, burgerlijke stand, nationaliteit, loonstrook met IBAN, BSN, rijbewijs, bankpas, ID, salarisindicatie en beschikbaarheid, opleiding en werkervaring, motivatiebrief, testresultaten).

Op basis van welke grondslag verwerkt Roelofsen persoonsgegevens?

Roelofsen verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Roelofsen verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Roelofsen. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Roelofsen haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ook als je bij Roelofsen solliciteert voor een functie of stage, verwerken wij je persoonlijke gegevens. Soms doen we extra onderzoek omdat je solliciteert naar een functie waarbij je in aanraking komt met geld, vertrouwelijke informatie of producten.

Ten slotte kan Roelofsen  persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Roelofsen persoonsgegevens?

Roelofsen  verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Roelofsen en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Roelofsen beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Roelofsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Roelofsen hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Roelofsen hen voorschrijft. Roelofsen  verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Roelofsen en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Roelofsen  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Roelofsen maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Roelofsen hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Roelofsen neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Roelofsen neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Roelofsen via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Roelofsen horeca groothandel b.v.
t.a.v. Ria van Donkelaar
Bemmelseweg 81 d 
6662 PE Elst

Of u kunt een e-mail richten aan:

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Roelofsen  met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres:

Wijzigingen privacy statement

Roelofsen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.roelofsenbv.nl

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 20-05-2019

 

Contact

Roelofsen Horeca Groothandel
Bemmelseweg 81d
6662 PE Elst

E: info@roelofsenbv.nl
T: (0481) 70 70 44
ISO 22000 gecertificeerd